Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.   zamknij

BADANIA POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Badanie potrzeb szkoleniowych jest procesem identyfikacji obszarów wiedzy, umiejętności i postaw istotnych dla rozwoju organizacji oraz tworzących ją ludzi.

Przeprowadzana przez Firmę BD Center analiza potrzeb szkoleniowych pozwala ustalić, czy szkolenia w danej instytucji lub firmie są pożądane. Na dalszym etapie wskazuje ewentualny rodzaj oraz zakres szkoleń, a także bieżące oraz przyszłe efekty działań szkoleniowych dla działalności firmy.

Rzetelna analiza potrzeb szkoleniowych przynosi firmie korzyść. Pozwala bowiem ustalić, jakie rzeczywiste problemy pojawiają się podczas wykonywania danej pracy, jakie obszary działalności instytucji lub firmy obejmują oraz uzasadnia wprowadzenie szkoleń i innych działań w celu wyeliminowania istniejących lub potencjalnych problemów.

Realizowane przez Firmę BD Center badania poziomu umiejętności posiadanych przez pracowników przed przeprowadzaniem szkoleń, pozwalają na etapie oceny efektów szkoleń, określić w jakim stopniu podnieśli oni faktycznie poziom swoich umiejętności, jakie realne zmiany przyniosły szkolenia oraz jakie obszary wymagają dalszego doskonalenia. Przeprowadzenie pełnej analizy potrzeb umożliwia zatem ocenę rzeczywistych efektów szkoleń.

BD Center proponuje Państwu następujące rodzaje analiz w ramach badań potrzeb szkoleniowych:

 • Analiza strategii instytucji oraz potrzeb zespołu
 • Diagnozowanie luk kompetencyjnych pracowników
 • Identyfikacja trudności oraz problemów pojawiających się podczas pracy
 • Przygotowanie strategii rozwojowej pracowników
 • Opracowanie propozycji szkoleń, modelowania organizacji pracy, jak również zmian systemowych dla efektywniejszego funkcjonowania instytucji


Rezultatami analizy potrzeb szkoleniowych jest:

 • Inicjowanie zmian w poziomie kompetencji (postaw, wiedzy i umiejętności) pracowników
 • Poszerzenie świadomości mocnych i słabych stron organizacji oraz tworzących ją zasobów ludzkich
 • Wzrost motywacji do podejmowania konstruktywnych działań rozwojowych
 • Poczucie zadowolenia z dobrze zainwestowanych budżetów na rozwój i szkolenie pracowników
 • Większe zadowolenie pracowników z doboru działań rozwojowych  
 • Właściwie przeprowadzona analiza potrzeb szkoleniowych jest podstawą dla podejmowania innych czynności związanych ze szkoleniem pracowników